Hakkımızda

OTA-Operational Transformation Agency Danışmaları strateji, operasyon ve teknoloji uzmanlıkları ile, yıllardır müşterilerinin en zorlu problemlerini çözmektedir.

Amacımız danışmanlık yaptığımız şirketlere, çalışanlarına ve topluma artı değer sağlamaktır.

Problem çözerken uluslararası kabul görmüş teknikler (Yalın Altı Sigma, Toyota Üretim Sistemi ve Kısıtlar Teorisi/ ToC) ya da probleme özel hibrid çözümler geliştirir ve kullanırız.

Müşterilerimizle uzun süreli partnerlikler kurarak, kısmi yöneticilik hizmeti sağlarız

Hizmetlerimiz

 • Komple Dönüşüm
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Bilgi Teknolojileri Yatırımları
 • Kurumsallaşma
 • Kurum içi Eğitim Sisteminin Kurulması ve Eğitimlerin Verilmesi

Komple Dönüşüm

Durun ve bir an için düşünün; eğer şirketinizi bugün, mevcut teknolojik altyapı ile kuruyor olsaydınız şirketinizi ve iş süreçlerinizi nasıl tasarlardınız?

Tüm şirketlerin ideali değişen pazar taleplerine hızla uyum sağlayabilecek şekilde «esnek», rakiplerinin maliyetlerinden daha düşük üretim yapabilecek şekilde «yalın», ürün ve hizmetlerini teknolojik olarak taze tutabilecek şekilde «inovatif» ve müşteri memnuniyetini en yüksek şekilde karşılayacak «adanmış» bir organizasyon olabilmektir. Hızla ilerleyen teknoloji bugüne kadar başarılı olarak gelmiş şirketlerin aynı yöntemlerle başarılı bir şekilde devam etmesini zorlaştırmaktadır.

Bu idealin gerçekleşmesi sürekli olarak iş süreçlerinin her geçen gün gelişen teknolojinin ve insan kaynaklarının uyumu ile gözden geçirilmesi ve yeniden tasarlanması ile mümkün olmaktadır. Literatürde farklı isimlerle anılan Komple Dönüşüm (Business Process Re-Engineering) için çok sayıda çalışma yapılmış ve kitaplar yazılmıştır. Neredeyse tüm büyük şirketler 3-5 yılda bir geniş çaplı dönüşüm projeleri devreye alırlar.

Danışmanlarımızın BPRe-Engineering konusunda 15 yılı aşkın çok başarılı sektörel tecrübeleri söz konusudur. 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Şirket stratejisi ne kadar iyi olursa olsun, eğer şirketin operasyon bölümleri kendisinden beklenen hizmeti sağlayamıyorsa başarısızlık kaçınılmazdır. Tedarik Zinciri Yönetimi şirket operasyonlarının şirket stratejisine uygun olarak tasarlanmasıdır. Bizim analitik yaklaşımımız sayesinde satışların artması, maliyetlerin düşmesi, hizmet süresinin iyileşmesi ve dolayısıyla verimliliğin artması sağlanacaktır. Bu çalışmanın kapsamında kullanılan yaklaşımlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Stok stratejisi,
 • Entegre talep tahmin analizleri,
 • Kendin yap / taşere et değerlendirmeleri,
 • Dağıtım kanalı ve depo lokasyon seçimi,
 • Lojistik faaliyetlerinin bir kısmının ya da tamamının taşere edilmesi.

Problem Çözme

Şirketinizin yıllardır çözülmemiş ve neticede kronik hale gelmiş sorunları mı var?

 • Stoklarınız her geçen gün artarken, ihtiyaç duyulan malzeme ansızın bitiyor mu?
 • Siparişleriniz zamanında tamamlanamıyor mu?
 • Maliyetleriniz sürekli artıyor mu?
 • Çalışanlarınızın büyük kısmı daha ilk yılda ayrılıyor mu?
 • Verimli çalıştığınızdan emin değil misiniz?
 • Biz Toyota Üretim Sistemi ve Six Sigma teknikleri ile problem çözmede sistematik bir yaklaşım ve kalıcı çözümler sunuyoruz.

Aile Şirketlerinde Yönetim

Aile şirketleri Türkiye ve Dünya ekonomisinde çok büyük bir paya sahip olmakla birlikte ancak % 3’ü 4. kuşağa kadar yaşayabilmektedir. Aile şirketlerinin yönetimi ile ilgili danışmanlarımız tarafından 2005 yılında geliştirilen model yüksek lisans tezi olarak kabül edilmiş ve bir aile şirketine aynı yıl başarı ile uygulanmıştır. Modelimiz genel olarak aşağıdaki başlıkları kapsar;

 • Sürdürülebilirlik
 • Kurallarla Yönetim
 • Karlılığın devam ettirilmesi (uygun büyüme /küçülme kabiliyeti)
 • Sosyal sorumluluk
 • Ailenin şirket yönetimine katkısı,

Kurum İçi Eğitim Sistemi

Bir çok işletme yeni işe aldığı personeli işe tutundurma ve kısa zamanda fayda sağlama konusunda sıkıntı çeker.

Danışmanlarımız iş başı eğitiminden, çalışanın şirketinizdeki muhtemelen kariyerinin tüm basamakları için gerekli olan eğitimlerin tanımlandığı ve etkin şekilde verildiği bir eğitim sistemini şirketinize özel tasarlar.

Bilgi Teknolojileri Yatırımları

Metodolojimiz
Tüm Bilgi Teknolojileri yatırımları, diğer iş yatırımları gibi değerlendiririz,
Projenin Kapsamını Hazırlarız,
Yazılımcıları ve ekibinizi yönetiriz,
İşin bütçe planı içinde tamamlanmasını sağlarız,

  Örnek Projeler;
 • Siparişlerin otomatik olarak alınması
 • Stok Yönetimi ve MRP, Satınalma Siparişlerinin sistem üzerinden yapılması,
 • Sipariş / Üretim Bazlı Karlılık Sisteminin Kurulması
 • Yönetim Raporlarının Hazırlanması

Ekibimiz

 • 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner TANK, aynı yıl çalışma hayatına Kalite Mühendisi olarak başlamış ve 5 yıl boyunca çalıştığı 2 ayrı firmada ISO 9001, 14001, TS16949, Q1 ve Toyota Production System sertifikasyon süreçlerine liderlik yapmıştır.
 • 2007 yılında İsveç fabrikasının kapatılıp, üretimin Türkiye’ye taşınması sürecinde Proje Yöneticisi rolü ile çalışmaya başladığı İsviçre merkezli Wingroup’ta, üretim transferi sonrasında, Üretim Müdürlüğü rolünü üstlendi. 2011 yılında üretim transferi tamamlanınca grup yeniden yapılanma kararı almış ve bu süreçte, şirket üst yönetimine stratejik dizayn, ERP alt yapısının yenilenmesi ve değişikliklerin hayata geçirilmesi konularında büyük katkılar sağlamıştır.
 • Çalışmış olduğu Wingroup’ta, Sürekli İyileştirme ve Kültürel Değişim için ise Yalın 6 Sigma İnisiyatifi, grup yönetimi tarafından benimsenmiş ve şirket genelinde yayılımı planlanmıştır. Öner’in yeni rolü ise başından sonuna kadar yayılımından sorumlu olacağı “Lean 6 Sigma Şampiyonu” olmuştur.
 • Alimex (Wingroup)’te çalıştığı süre boyunca çok sayıda başarılı Kara Kuşak projesine liderlik etmiş, bu süre zarfında, şirketin birçok kronik problemine çözümler geliştirmiştir. Yine aynı dönemde çok sayıda süreç ile ilgili Business Process Re-Engineering çalışmasını başarı ile yönetmiştir. Yurt dışında bulunan 6 satış firması ile üretim yeri olan Alimex arasında S&OP sistemini kurmuş, Tedarik Zinciri Organizasyonunu yapılandırmış ve ayrıldığı güne kadar ERP alt yapısını yönetmiştir.
 • Çalışma hayatıyla paralel olarak önce 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını, ardından 2016 yılı Ocak ayında da Sabancı Üniversitesi Executive-MBA programını tamamlamıştır. 2015 yılında MIT Sloan School of Management’ta Liderlik ve Değişim Yönetimi ayrıca Cranfield School of Management’ta da Finans ve Tedarik Zinciri üzerine eğitimler almıştır.
 • 2016 yılı Ocak ayında Alimex’den ayrıldığında Tedarik Zinciri Direktörü ve Genel Müdür vekili pozisyonunda olan Öner, 16 yılı bulan uluslararası bilgi ve birikimini Operasyonel Mükemmellik arayışında olan firmalarla paylaşmak amacıyla kariyerine Yalın 6 Sigma Eğitmeni ve BPRe-Engineering danışmanı rolü ile devam etme kararı almıştır. Ayrıca çok sayıda firmaya Yönetim Danışmanlığı ve Bilgi Teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Birol KAÇAR

bkacar@onertank.com

 • 1994-2012 yılları arasında TOYOTA fabrikasında Kalite Kontrol sorumlusu, İnsan Kaynakları bölümünde Eğitmen, Giriş Kontrol Yöneticiliği ve son olarak da Kalite Kontrol Biriminde Grup Lider olarak Çalışmıştır.
  Bu süre zarfında bir çok bölümün kuruluşunda aktif görevler almış ve çok sayıda eğitimler vermiştir. Verdiği eğitimlerin bir kısmı;
  • Toyota Üretim Sistemi,
  • İşe Alma ve Oryantasyon Eğitimi,
  • Maliyet Eğitimi,
  • 5S Eğitimi,
  • Planlama Eğitimleri,
  • Kaizen-Sürekli İyileştirme Eğitimleri.
 • 2014-2015 Posco Assan’da İnovasyon Takımı ve Sonlandırma Hatları Şefi olarak çalışmıştır.
  Kalite problemlerinin analizi ve kalıcı karşı önlemlerin alınmasında iyileştirmeler katetmiştir.
 • 2014-2016 TrenkWalder Bölge Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. Yaklaşık 1500 personeli yönetmiştir.
 • 2017 yılından itibaren bilgi ve birikimini operasyonel mükemmellik arayışında olan firmalarla paylaşmak üzere OTA-Operational Transformation Agency'e katılmıştır

Zehra YETİŞKİN

zyetiskin@onertank.com

 • Zehra YETİŞKİN, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Kültür üniversitesinde İşletme yüksek lisans derecesi almış, halen Katar Üniversitesi’nde Mühendislik Yönetimi doktora programına devam etmektedir. Doktora tezini Tedarik Zinciri Risk Yönetimi üzerine yazmaktadır.
 • Aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım sistemleri konusunda çalışmaktadır. Konu ile ilgili Ağustos 2020, IEOM’de  (5th North American International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Detroit, Michigan, United States) yayınlanmış “An Empirical Assessment on the Transportation Sustainability Indicators and their Impact on Economic Productivity “ konulu bildirisi bulunmaktadır.
 • 2003 yılında Simkal Kalibrasyon ve Danışmanlık şirketinin , IS0 9001 Kalite Yönetim sistemi ve  ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının akreditasyonu sertifikasyon süreçlerini kurulumu ve yönetimini gerçekleştirmiş,kalite yönetim sistemleri denetçisi olarak çalışmıştır
 • 2004 yılında satış ve lojistik uzmanı olarak başladığı Siemens Sanayi ve Ticaret AŞ ‘de sırasıyla, satınalma,lojistik, malzeme ve depo yönetimi ve proje finansal yöneticisi olarak görev almıştır. Çalışmış olduğu bu süreçte, tedarik zincir yönetimi, satınalma ve lojistik, ithalat ihracat süreci, kalite yönetim sistemleri, EFQM mükemmellik modeli, süreç iyileştirme, değişim yönetimi, ERP sistem revizyonu , SAP versiyon yapılandırılması projelerinde aktif olarak çalışmıştır. Siemens Avusturya’da  Finansal Yönetim eğitimlerine katılarak , Siemens AG Finansal Yönetici sertifikasını almıştır.
 • 2013 yılında göreve başladığı CVS Makina’da Proje yönetimi, iş süreçleri ve organizasyonun yeniden yapılandırılmasından sorumlu yönetici olarak çalışmıştır. Oracle Primavera P6 proje yönetim sisteminin yapılandırılması ve kurulumuna liderlik etmiştir. Üst yönetimle birlikte çlışarak, şirkette stratejik ve operasyonel kararların alınması konularında katkılarda bulunmuştur.

Hüseyin IŞIK

hisik@onertank.com

 • 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Hüseyin IŞIK, aynı yıl çalışma hayatına başlamıştır.
 • Sırasıyla Federal Elektrik, Makronom Denetim, Alimex (Wingroup) firmaları bünyesinde muhasebe ve mali işler departmanlarında sorumlu ve yönetici olarak çalışmış, bu süreçte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almıştır.
 • Çalışma hayatında muhasebe organizasyonunun kurulması, yönetimi ve denetimi, finansman politikalarının geliştirilmesi, stratejilerin belirlenmesi, mali konularda raporların oluşturulması ve sunulması süreçlerini yönetmiştir.
 • Vergi muhasebesi işlemlerinde, denetim süreçlerinde, dış ticaret işlemlerinde, KDV İade işlemlerinde, firmaların kuruluşundan tasfiye aşamasına kadar tüm işlemlerde (şirket kuruluşları, hisse devri, nev'i değişikliği, şube açılışları, tasfiyeye giriş ve firma genel kurulları vs. diğer tüm tescil işlemleri) aktif olarak görev almış ve tüm süreçleri yönetmiştir.
 • Firmaların e-dönüşüm operasyon süreçlerini (e-fatura, e-defter, e-arşiv vs. işlemler) yönetmiştir.
 • Tüm resmi kurumlarla ilişkilerin kurulması, yönetilmesi, ruhsat ve belgelendirme konuları ile ilgili işlemlerinin (İşyeri ruhsatları, Kapasite raporları, yerli malı belgesi, DİİB işlemleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri vs.) gerçekleştirilmesi konularında hizmet vermiştir.
 • 2018 yılından itibaren mali danışman olarak OTA-Operational Transformation Agency'e katılmıştır

Müşterilerimiz

Bize Ulaşın

Tüm sorularınız için bizimle yandaki formu kullanarak iletişim kurabilirsiniz.